maandag 18 mei 2015

Hemelvaartsdag

Samen denken we na over de Hemelvaart van onze Koning. We doen dat aan de hand van Handelingen 1: 4-11.
Deze keer geen kinderbijbel, maar ik heb wat lego-poppetjes bij elkaar gezocht waarmee we het verhaal vertellen. (Achteraf geen groot succes, want de poppetjes bleven brandweermannen i.p.v. discipelen... Ik was ook vergeten om ze te ontdoen van zwemvesten, helmen e.d. :)) 
We lezen de teksten en staan samen stil bij de gebeurtenissen die we horen. Jezus belooft de komst van de Heilige Geest aan de discipelen. Én Hij geeft hen de opdracht om overal in de wereld van Hem te getuigen. Nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen in de hemel. De discipelen zagen Hem niet meer.

Maar wat een feest moet dat geweest zijn in de hemel. De Zoon, die de opdracht die de Vader Hem gegeven had heeft volbracht, komt thuis. Onze zoon zei heel mooi: 'Misschien liet Hij wel zo zijn handen aan de Heere God zien, dan kon Hij de spijkers zien.' We praten door over de engelen die misschien wel een erehaag hebben gevormd waar Jezus door heen kon lopen.Over de uitgestoken handen van God. De troon waarop de Heere Jezus nu zit. De prachtige kleuren die er in de hemel zullen zijn.

Om het nog wat duidelijker te maken had ik bedacht dat we een ballon in de tuin op gingen laten. De ballon zouden we dan na kunnen kijken, zoals de discipelen vast ook naar de hemel hebben staan staren. Ik was alleen even vergeten dat je de ballon dan wel met helium moet vullen. Die van ons belandde met veel moeite in de tuin van de buren.
Maar, terwijl we omhoog keken zagen we een prachtige 'regenboog' in de lucht. En dat terwijl het niet eens regende...!  In Openbaring 4 staat geschreven dat er om de troon waar de Heere op zit een regenboog is. Heel even mochten we iets van die prachtige kleuren zien. Niet voor te stellen hoe mooi het straks in de hemel zal zijn!


'En er was een regenboog rondom de troon'
Openb. 4: 3

Daarna maken we een mooi knutsel. Jezus die op de wolk naar de hemel gaat en Zijn discipelen die Hem nakijken. Natuurlijk moest daar ook de regenboog bij.
zondag 26 april 2015

Koningsdag voor dé KoningHere der Heren
Koning der Koningen
U wil ik eren
U wil ik lofzingen

De afgelopen week stond/komende week staat in het teken van koningsspelen, versieren, optochten. Kortom, koningsdag. Helemaal niks mis mee, we genieten er zelf ook van! 
En een prachtig moment om onze zoon (opnieuw) uit te leggen dat wij een andere Koning dienen. 

Na het zingen van bovenstaand lied pakken we de atlas en kijken hoe groot de wereld wel niet is. Koning Willem-Alexander blijkt koning te zijn van een piepklein stipje op de landkaart. 

Onze Koning is koning van heel de aarde!
We bespreken wat een koning allemaal heeft: een kroon, een troon, een scepter, onderdanen. 
De troon van Koning Jezus staat in de hemel en de aarde is Zijn voetbank (Mat. 5:35), maar ook onze lofzangen bouwen de troon van God (Psalm 22:4).  De scepter van de Koning der Koningen is een scepter van het recht (Hebr. 1:8). Zijn onderdanen zijn de mensen die Hem willen volgen, voor Hem knielen. 

Als afsluiting lezen we samen Jesaja 11, over de Messias en het Vrederijk dat komt! 

Daarna knutselen we een mooi 'kunstwerk'. De wereld met daarboven de kroon van onze Koning!
Jezus zoekt Thomas op

We begonnen ons gezinsmoment met een proefje. 
In een plastic tas had ik een voorwerp gedaan. Manoah mocht raden wat het voorwerp was. Na lang voelen (het was ook een beetje spannend, stel dat er iets geks in zit...) voelde hij dat het zijn knuffel was! Yes, goed! De tweede keer vertelde ik erbij dat het iets was om 's morgens te gebruiken om jezelf een beetje mooi te maken. Een kam! Daarna de derde keer. 'Geloof je dat er een doosje rozijntjes in de tas zit?' Nee, dat geloofde hij niet. Wel jammer dat de rozijntjes dan ook aan je neus voorbij gaan. Maar, vooruit toch even voelen. Met een grote grijns kwam het doosje rozijntjes dan toch tevoorschijn. ( idee van deze site


Een mooi opstapje om het verhaal van Thomas te vertellen. Thomas die zijn vrienden niet wilde geloven toen zij hem vertelden dat Jezus was opgestaan. Hij zei: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven'. En Jezus kwam naar hem toe en liet Thomas de littekens op Zijn handen zien. Thomas mocht zijn hand in de zij van Jezus steken. Jezus riep hem op om niet langer ongelovig, maar gelovig te zijn. En Thomas gelooft, hij belijdt: 'Mijn Heere en mijn God!'
Maar, ook een vermaning van Jezus. Omdat je Mij gezien hebt, Thomas, geloof je in mij. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. 

Mooi om dan terug te kunnen grijpen op het voorbeeld. Je geloofde niet dat er een doosje rozijntjes in de tas zat. Mama vertelde het, want zij had het gezien. Zoals de discipelen tegen Thomas vertelden dat Jezus was opgestaan, want zij hadden het gezien! 


We maken samen nog een knutselwerkje en leren de tekst aan. 

vrijdag 17 april 2015

Voorbede - Corrie ten Boom

Vandaag las ik een stukje uit het boekje 'Spiegel van Gods heerlijkheid' van Corrie ten Boom dat ik graag met jullie wil delen. 

Na een lezing in Australië werden de mensen die voor het eerst 'Ja' gezegd hadden tegen de Heere Jezus uitgenodigd om mee te gaan naar een kamer achter de zaal. 

"De eersten die kwamen waren twee kleine meisjes.  Ze hadden niets begrepen van die kamer achterin, en dus bleven ze vlak voor me staan. 
Een zei tegen me, "Ben ik te klein om Jezus te vragen in mijn hart te komen?" Ik zei, "Welnee, je bent helemaal niet te klein. Ik was vijf jaar toen ik vroeg aan de Heere om in mijn hart te komen, en Hij kwam - en Hij heeft me nooit, nooit alleen gelaten. Hij is altijd bij me gebleven. Dat is heel lang geleden. 
En de Here Jezus is zelfs geïnteresseerd in de musjes, en jij bent veel groter dan een musje".  En toen zei die kleine meid, "Heer Jezus, ik ben erg stout geweest, maar wilt U in mijn hart komen en het rein maken, helemaal rein maken met uw bloed. Amen."
O, het was eigenlijk zo enig. Iedereen verstond wat die kleine meid zei. En ik weet zeker, dat de Here kwam; net zoals Hij ook in uw hart komt, als u 'Ja' zegt. 
Ik zei tegen het andere kleintje, "Wil jij het ook doen?" En ze zei, "Ik deed het al veertien dagen geleden, en na die tijd heb ik alle dagen voor Mary gebeden, en nou heeft Mary het gedaan." Ik zei, "Dan moet je samen voor een derde meisje bidden." Ze keken elkaar aan, en op hetzelfde ogenblik zeiden ze: "Anna." Ik zei, "Dat moet Anna zijn." En ze beloofden dat ze voor Anna zouden bidden, en als Anna ook had gevraagd of de Here Jezus in haar wou komen, dan konden ze met zijn drieën voor een vierde meisje bidden...

De voorbede kwam in het hart van twee kleine meisjes- die voorbede kan ook beginnen in uw hart. U kent wel iemand die de Heer niet kent. Bid voor die ene en breng hem, breng haar, het evangelie. Blijf bidden, en als die ander dan ook 'Ja' gezegd heeft, bid dan samen voor een derde. Voorbede voor de redding van vele mensen - o, als iedereen het nu doet, kan er een grote opwekking komen in vele landen! "


maandag 13 april 2015

Wandelen met Jezus

De komende tijd willen we nadenken over de verschillende ontmoetingen die Jezus had na Zijn opstanding. 
Vandaag was het verhaal van de Emmausgangers aan de beurt.

Aan de hand van verschillende gekleurde kaartjes (idee van deze site) vertelde ik het verhaal over de twee mannen die bedroefd naar huis lopen. Dan komt er een man naast hen lopen en Hij vraagt waarom ze zo bedroefd zijn. Kleopas en zijn vriend vragen verbaasd aan de Man of Hij niet over Jezus, de Profeet heeft gehoord toen Hij in Jeruzalem was. Dan begint de Man de Schriften uit te leggen, vanaf Mozes en al de profeten. Als ze bij het dorp aankomen doet de Man alsof Hij verder wil gaan. Kleopas en zijn vriend vragen of Hij met hen meegaat, het is al bijna avond. De Man gaat met hen mee en blijft eten. Terwijl Hij het brood breekt, worden hun ogen geopend en ze zien dat het Jezus is. 
Op datzelfde moment is Jezus verdwenen. 
In Lukas 24 vers 32 staat zo mooi dat Kleopas en zijn vriend hun hart voelden branden toen Jezus met hen sprak. Op het gouden vakje legden wij daarom ook nog een vlammetje.


Geweldig om samen over door te praten. Als we samen met de Heere Jezus onze weg gaan, zal ons hart branden van liefde voor Hem!

We bespreken samen dat we nu niet echt een rondje kunnen gaan lopen met Jezus. Maar, stel dat het wel kan, wat zouden we dan willen vragen? Waar willen we met de Heere over praten? De antwoorden die komen schrijven we op onze ' slipper'. (Voor elke knoop moest er een vraag worden bedacht). 
Daarna leggen we uit dat we toch met God kunnen wandelen, door te bidden, uit onze bijbel te lezen, door stille tijd te houden. 
Dan zal ook ons hart gaan branden. Als we dicht bij de Heere blijven, met Hem onze weg gaan!  Terugblik op Pasen


Samen stilstaan bij de opstanding van onze Heiland. 
Wat een heerlijke dagen. 
Zelfs onze kleine kerel genoot van het samen zingen, luisteren en knutselen!  

maandag 30 maart 2015

Onze plannen voor Goede Vrijdag & Pasen

Al een tijdje ligt er een lijstje klaar met dingen die ik graag op Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en met Pasen met onze zoon wil doen. Voorbeelden en verwerkingen die ook voor hem de intense pijn en het verdriet van Jezus lijden duidelijk maken. Dat Hij voor onze zonden moest sterven. Maar ook de kracht van Zijn opstanding. Hij heeft de dood overwonnen!

Vanmiddag kwam hij uit school. Hij vertelde over de weekopening die ze die morgen met de onderbouw hadden gevierd. De juf had vies water op een bord gedaan en toen een kaars erin gezet. Man en ik keken elkaar wat teleurgesteld aan. Enkele weken geleden stonden wij vol spanning in de keuken te oefenen met een kaars, een bord en water. Zou het echt werken, zou hij het snappen? En nu, nu had de juf het al gedaan. Toen zoonlief verder vertelde sloeg de teleurstelling al snel om in dankbaarheid. Hij kon zo mooi vertellen dat het water voor de stoute dingen die wij doen staat en dat het kaarsje het beeld van de Heere Jezus is. Toen de juf er een glas overzette ging het kaarsje uit, maar ook het water kwam in het glas. Zo stierf Jezus voor onze zonden. En als je die stoute dingen aan de Heere vertelt, wordt je hartje weer zoo blij, mama!

Dan ben je vooral heel blij en dankbaar dat hij ook op school leert Wie de Heere Jezus is én waar Pasen echt over gaat!

Enne, herhaling blijft de beste leermeester, dus vrijdag doen we het proefje thuis gewoon nog een keer!

Another Day in the Ministry: Easter Object Lesson


We willen samen onderstaand lied/filmpje kijken. Zelf vind ik het einde zo mooi. De vader die zijn kinderen naar het Lam, naar Jezus laat kijken. Zijn kinderen onderwijst en hen het beeld van hun Verlosser inprent! 
En we gaan samen  een 'paastuintje' maken. Op zaterdag zal het graf dicht zijn.
Als we op Paasmorgen beneden komen, zullen we zien dat het graf open is! Jezus is opgestaan! Het ontbijt zal dan ook een feestelijk moment zijn. Het zal in het teken staan van Jezus' overwinning op de dood!

Easter Garden (Empty tomb) tutorial
zaterdag 28 maart 2015

Stille week - Bijbelleesrooster

Aanstaande zondag vieren we Palmpasen. Jezus die, als koning gezeten op een ezel, Jeruzalem binnenkomt. De juichende menigte. Daarna de Stille Week, de week van Jezus lijden en sterven.De juichende menigte wordt een schreeuwende menigte.

Vanaf zondag gaan we thuis een bijbelleesrooster volgen dat de verschillende geschiedenissen tot en met Pasen behandelt. Het rooster wordt aanstaande zondag bij ons in de gemeente uitgedeeld, maar ik zet het hier alvast neer. Wie weet kan iemand van jullie het ook gebruiken!

Zondag - Palmzondag
Markus 11: 1-11/Lukas 19: 28-44
Luistertip: Juich, hosanna (Sela)
Tekst om over na te denken: Markus 11:9

Maandag - Tempelreiniging
Markus 11: 12-17
Zingen: Hier in Uw heiligdom (OTH 172)
Tekst om over na te denken: Jesaja 56: 7b

Dinsdag- Onderwijzen in de tempel
Lukas 19: 47-48
Zingen: Uw woord is een lamp  (OTH 448)
Tekst om over na te denken: Psalm 119:105

Woensdag - Voetwassing
Johannes 13: 1-17
Zingen: Jezus, open mijn oren (OTH 434)
Tekst om over na te denken: Johannes 13: 14

Donderdag - Instelling Avondmaal, Gethsémané
Lezen: Markus 14: 22-26, 32-50
Zingen:  Hij kwam bij ons, heel gewoon (OTH 94)
Tekst om over na te denken : Markus 14:36

Vrijdag- Kruisiging
Lezen: Markus 15: 16-39
Zingen: Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem (OTH 112)
Tekst om over na te denken: Lukas 23:34

Zaterdag - In het graf
Lezen: Markus 15: 42-47
Zingen: Meer dan rijkdom (OTH 103)
Tekst om over na te denken: Markus 15: 43a

Zondag - Opstanding
Lezen: Markus 16: 1-8
Zingen: Maria kwam bij het graf (OTH 354)
Tekst om te overdenken: Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden.

Door het lezen van deze blog werd ik even aan het denken gezet. Bijna automatisch had ik onze momentjes voor de komende week al weer 'net-als-altijd' voor 's avonds na het eten gepland. Voor mij het makkelijkst om voor te bereiden, logisch toch? Maar, ik weet nu al dat onze zoon(s) dan moe is/zijn. Dat het haasten wordt, want ze moeten ook op tijd op bed liggen en een van ons moet ook nog naar een vergadering... Dus gaan we onze momenten verplaatsen naar de ochtend. Na het ontbijt en voor schooltijd. Mooi om dan, als de hoofdjes van onze kinderen nog leeg zijn, ze met Gods woorden te mogen vullen. Heel bewust, samen stil staan bij Zijn lijden voor ons.

Ik wens jullie een hele gezegde week, samen met jullie kinderen, rondom het kruis van onze Heere en Heiland!

Ps: mail gerust als je het format van het leesrooster wilt gebruiken!

Open je huis voor kinderen

Gisteren was ik samen met een aantal vriendinnen op de Zeeuwse Vrouwendag. Tonneke Bijker en Arjen ten Brinke spraken over het thema 'Openhartig - open je hart, open je huis.'

De lezing van Arjen ten Brinke ging met name over de praktische kant. Hoe open je je huis (en je hart...) voor de mensen om je heen. Hoe investeer  je in relaties, hoe bid je voor je buren en/of collega's.  Een van de punten die hij aan ons meegaf was: open je huis voor kinderen. Niet om door hen de ouders te bereiken, maar om de kinderen zelf. Kinderen zijn namelijk heel belangrijk voor onze Heere.

'Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, 
want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God.'
 Markus 10:14  

Kijk ook eens naar Mattheus 18: 1-5, waar de discipelen aan Jezus vragen wie de belangrijkste is in het Koninkrijk van God. Jezus roept een kind bij Zich en vertelt dat juist zij die zich vernederen als een kind het belangrijkste zullen zijn in het Koninkrijk van God. En dan vers 5, als je zo'n kind ontvangt in de naam van Jezus, dan ontvang je Hem.

Laten we tijd vrijmaken om te bidden voor kinderen, je eigen kinderen, hun vriendjes, je buurkinderen. Open je huis voor kinderen, laat Gods Liefde die in jullie huis aanwezig is zien aan de kinderen om je heen!

MATTHEW 18:5 (verse to use if there is a need to write another birth announcement some day)
Bron: Pinterest
En de link om de lezing te beluisteren. 

woensdag 25 maart 2015

Lijdenstijd - Maria doet iets moois

Zondag hebben we samen stil gestaan bij het gedeelte uit Markus 14: 1-11 waar staat beschreven dat Jezus gezalfd wordt. 

In een flesje had ik wat babyolie gedaan. Het rook natuurlijk heerlijk. En, als je je voeten ermee zalft, worden deze heerlijk zacht. Als je dan heel goed ruikt, ruik je overal in de kamer dat lekkere luchtje. Natuurlijk ook veel gegiechel, want dat kietelt best wel erg! 

Nadat we de voeten hadden gezalfd vertelden we het verhaal van de zalving in Bethanie. We deden dit aan de hand van de kinderbijbel van Anne de Vries, waar dit verhaal prachtig in beschreven staat. Maria die later kwam, omdat ze haar dure fles had gehaald. Ze was verdrietig, omdat zij wist dat het de laatste keer was dat ze Jezus zo zou zien. Ze wilde Hem laten zien hoe lief zij Hem had. Ze deed  het omdat ze zoveel van Jezus hield! De reacties van de mensen erom heen, vooral die van de discipelen moeten haar dan ook erg verdrietig hebben gemaakt. Maar, dan hoort ze Jezus woorden. Hij neemt het voor Maria op! Hij maant de discipelen om stil te zijn. Maria heeft het gedaan omdat ze weet dat ik ga sterven. En dan de woorden: 'Overal waar dit Evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft.'  
Ook vandaag nog. 
Zouden wij het allermooiste wat we hebben aan de Heere willen geven? 
Moeilijke vraag, niet alleen voor onze zoon. Zelf denken we ook na. Zouden we dat écht doen?! 

Ondertussen lieten we deze platen zien. 
Mary anoints Jesus with a very expensive oil. (Matthew 26:6-16, Mark 14:1-11, John 12:1-11): Slide 7

Daarna knutselen we nog een oliekruikje. Ik had er een geknipt uit papier en zoon mag deze met foam versieren.

maandag 16 maart 2015

Lijdenstijd - Vier mannen en hun zieke vriend

Omdat we afgelopen geen zondag (helaas) geen tijd hadden om samen een gezinsmoment te hebben, zaten we vanmiddag uit school gezellig met z'n tweeën te praten. Achteraf een heel mooi moment, want als 4-jarige heb je je vriendjes op school. Konden we samen fijn doorpraten over wat voor vrienden we hebben en wat voor vriend we zijn. Gaan wij met (voor) onze vrienden naar Jezus toe? 

In het boek 'Bijbeldetective' had ik een leuke plaat gevonden, waarop een dorpje staat afgebeeld zoals het er in de tijd van de Heere Jezus uit zou hebben gezien. Kon ik gelijk goed uitleggen dat de huizen in die tijd platte daken hadden en een trap aan de buitenkant. Daarna lazen we het verhaal over de vier mannen en hun zieke vriend. De mannen willen met hun vriend naar Jezus toe. En ze geven niet zomaar op. Als blijkt dat ze niet bij Jezus kunnen komen, omdat het zo vol is in het huis, gaan ze naar boven. Ze maken het dak open en laten hun vriend naar beneden zakken. Ze brengen hem aan de voeten van Jezus! Jezus ziet de man en zegt tegen hem: 'Je zonden zijn je vergeven.' De schriftgeleerden die erbij zijn worden boos op Jezus, Hij is God niet dat Hij kan zeggen dat iemands zonden zijn vergeven.  Dan zegt Jezus tegen de verlamde man: 'Sta op, pak je bed op en loop.' (Ik zei: 'Ik denk dat hij huppelend naar buiten ging.' 'Nee joh, dat konden ze toen nog niet.' *Met een grote zucht, zo een die je alleen doet als je ouders iets heeel doms zeggen...*)Wat een geweldig wonder van Jezus. Hij genas de man niet alleen, maar vergaf hem ook zijn zonden. En, wat een geweldige vrienden had deze man. Vrienden die hem bij Jezus brachten. Ze hadden het beste met hem voor! 

We zingen samen 'Jezus open mijn oren'. Een prachtig lied, een gebed om anderen tot hulp en tot zegen te mogen zijn. 


Jezus, ik open mijn handen

Leer mij een zegen te zijn
Maak mij een hulp voor de anderen
Die leven met honger en pijn
Om aan wie U niet kennen
Genezing te brengen

Leer mij een zegen te zijn 

Daarna maken we nog dit knutselwerkje. Zoonlief had niet veel zin om te kleuren, dus we maken het van de week nog af! maandag 9 maart 2015

Biddag - Altijd dichtbij

Woensdag vieren we onze jaarlijkse biddag.
Dit jaar denken we, samen met de andere kinderen uit onze gemeente, na over het verhaal van Paulus en Silas in de gevangenis. Paulus en Silas worden vanwege hun geloof in opgepakt en in de gevangenis gegooid, daarom denken we juist ook rondom deze biddag heel speciaal aan de vervolgde christenen.

De HGJB heeft ook dit jaar een gezinsboekje uitgegeven met daarin voor de dagen voor biddag gespreksvragen, opdrachten e.d. Erg mooi om zo samen al toe te leven naar biddag.

Toen ik vandaag wat aan het voorbereiden was, kwam ik onderstaand filmpje van Open Doors tegen. Mooi om (samen!) met je kinderen te kijken en zo samen na te denken over vervolgde christenen.

Ik ben benieuwd of jullie nog een gezinsmoment hebben over/op biddag?!

Lijdenstijd - Create in me a clean heart

We begonnen met een 'object lesson'. (Ik kan even geen goed nl-woord vinden. 'Proefje' dekt de lading niet echt). 
Van een stuk rood foam had ik een hart geknipt. Op dit hart schreven we met stift dingen die de afgelopen week verkeerd waren gegaan. Daarna mocht zoonlief dit hart in een sopje stoppen en het 'wassen'. De stift verdween (hard wrijven..), het hart is weer schoon! Een prachtig voorbeeld om duidelijk te maken hoe Jezus' bloed ons weer rein kan maken!  

                                Heer, uw bloed dat reinigt mij,                               doet mij leven en maakt mij vrij.
                              Heer, uw bloed dat nam mijn plaats
                                        in het offer, dat u bracht.

En u wast mij, witter dan de sneeuw,

dan de sneeuw.
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij
geslacht.

Vervolgens lazen we uit de 'Luister maar' kinderbijbel het verhaal van David en Batseba. In deze bijbel staat heel mooi beschreven hoe Batseba in het paleis komt wonen ('Batseba komt bij David wonen en David zelf doet net alsof hij niets verkeerd heeft gedaan'). En de reactie van David op de profeet Nathan ('Dan zegt hij: 'Ik heb gezondigd. Ik verdien die straf.') En hoe mooi is dan de reactie van Nathan, van God! Ja, David, je hebt gezondigd. Maar ik zie dat je er spijt van hebt, God wil het je vergeven! God vergeeft zijn zonde. Ja, het kindje moet sterven. Zonde en straf zijn met elkaar verbonden. Maar God geeft ook een nieuw kindje, een nieuw begin. 


Samen lezen we daarna nog Psalm 51. De Psalm die David naar aanleiding van deze gebeurtenis heeft geschreven. 


En we verven een hart en schrijven daar de tekst uit Psalm 51 op. 


zondag 1 maart 2015

Lijdenstijd - Jozef ontmoet zijn broers

Vandaag stonden we stil bij het verhaal van Jozef.
Terwijl ik het verhaal voorbereidde vielen de vele overeenkomsten met het lijden van Jezus mij op! Vooral de tekst uit Genesis 45:5, want God heeft mij vóór jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Zo ging Jezus ook voor ons uit, tot behoud van ons eeuwige leven!


Met behulp van playmobilpoppetjes vertellen we het verhaal.


Jozef gaat zijn broers zoeken in het veld. De broers zien hem aankomen en overleggen met elkaar wat ze zullen doen. Kom op, we gooien hem in die put daar!Als Ruben even weg is, komt er een karavaan met slavenkopers aan. Jozef wordt verkocht en gaat naar Egypte. Ondanks alle ellende die hem overkomt, blijft hij trouw aan zijn God. De mensen zien aan Jozef dat hij anders is. Dan droomt de farao. Niemand kan de droom uitleggen, totdat de schenker ineens denkt aan die man in de gevangenis die zijn droom óók uit kon leggen. Jozef wordt gehaald. Hij legt de droom uit en de farao die ziet dat de Geest van God in Jozef is, maakt hem onderkoning.
Na 7 jaar van overvloed zijn de schuren die Jozef heeft laten bouwen tjokvol. De 7 jaren van honger breken aan. Ook in het land Kanaan heerst honger. De broers van Jozef horen dat er in Egypte nog wel koren te koop is en besluiten om op reis te gaan.
Jozef herkent hen direct! (Stel dat jij Jozef bent, zou jij koren verkopen aan hen die je zo hebben behandeld...?) Hij vraagt hen waar ze vandaan komen en beticht hen van spionage. Een van de broers moet in de gevangenis blijven. Als ze de volgende keer terugkomen moeten ze, als bewijs dat ze eerlijke mannen zijn, hun jongste broer meenemen.
Onderweg komen ze erachter dat er behalve koren ook geld in hun zakken zit...
Na verloop van tijd is het koren op en moeten de broers weer naar Egypte, met de kleine Benjamin. Juda belooft vader Jakob om borg te staan voor Benjamin, wat een verschil met zoveel jaar terug... Toen was er geen broer die voor Jozef wilde zorgen!
Eenmaal in Egypte aangekomen moet Jozef huilen van blijdschap dat hij zijn kleine broertje weer ziet. De broers mogen bij Jozef eten. Tot hun grote verbazing worden ze op leeftijd aan de tafel gezet. Benjamin krijgt het volste bord, maar nu zijn de broers niet jaloers.


De broers kopen opnieuw koren en gaan met Simeon naar huis. Al snel komen de soldaten van de onderkoning achter hen aan. De beker van Jozef is gestolen en wordt gevonden in de tas van Benjamin. Nu moet Juda daadwerkelijk borg staan voor zijn broertje, mooi om te lezen! Dan maakt Jozef zich bekend aan zijn broers! Zo mooi, zonder verwijt. Wijzend op God,  Die boven alles staat.


Want God heeft mij vóór jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven.

We maken samen de korenzak van Benjamin met daarin graan (maiskorrels), geld en de beker van Jozef. 


zaterdag 28 februari 2015

Lijdenstijd - Jakob en Ezau
Deze lijdenstijd denken we samen na over vergeving.


Op de tafel staat een houten kruis.

Na de gezinsmomenten leggen we een aantal stenen bij het kruis. Op de stenen staat een zonde. 

De zonde, onze zonde, waarvoor Jezus moest lijden en sterven.Tijdens de gezinsmomenten behandelen we een bijbelverhaal waarin het thema vergeving aan de orde komt. Het plan is om onderstaand schema gaan volgen, maar wie weet wijzigen we nog wat! 

1. Jakob en Ezau
2. Jozef ontmoet zijn broers
3. David en Bathseba  (Psalm 51)
4. Jezus geneest de verlamde (Luk. 5:17-26)
5. Ontmoeting met Zacheus (Luk 19: 1-10)
6. Zalving van Jezus (Luk. 7: 36-50) 

We begonnen met het verhaal van Jakob en Ezau. Uit de 'Luister maar' kinderbijbel lazen we de verhalen over de geboorte van de tweeling, het stelen van de zegen & de verzoening na zoveel jaren.

Al toen de twee jongens in de buik van Rebekka zaten, voelde zij de spanning. Ze vroeg aan God waarom dit zo was. Twee volken zitten er in haar buik, het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. 
Het zijn ook twee heel verschillende jongens. Ezau heeft rood haar, is behaard, groot en sterk en houdt er van jagen. Jakob blijft liever bij zijn moeder in de tent. 
Ezau die hongerig thuis komt van de jacht, ruikt een heerlijke linzensoep die Jakob heeft klaargemaakt. Hij wil nu soep, Jakob wil hem die best geven, maar dan wel in ruil voor het eerstgeboorterecht. Prima, zegt Ezau, daar heb ik toch niets aan als ik doodga.  
Als Izak oud is geworden, draagt hij Ezau op om een lekkere maaltijd klaar te maken. Terwijl Ezau gaat jagen maken Rebekka en Jakob snel een maaltijd klaar. Jakob trekt de kleren van Ezau aan, doet een dierenvel om zijn armen en gaat naar de oude Izak toe. 
Jakob krijgt de zegen door bedrog. Hij voelt al aan dat Ezau erg kwaad zou zijn en slaat op de vlucht. 
Wat een verhaal om te vertellen aan je vierjarige zoon. Hij kan zich niet voorstellen dat je zo om kan gaan met je broer(tje). 
* Check, een lief klein 1-jarig babybroertje.* 
Maar, hoe mooi dan het vervolg van het verhaal! Jakob die met lood in zijn schoenen weer teruggaat. Bang om zijn broer tegen te komen. Stel je voor, hij deelt zijn gezin op in twee groepen. Als Ezau dan de ene groep ombrengt heeft hij in ieder geval nog een deel van zijn gezin... 
En dan, de verzoening: 'Maar Ezau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem! Wat een geweldig gezicht moet dat zijn geweest! 


Mooi om vergeving zo uit te mogen leggen. De oogjes op te zien lichten, dat is dus vergeving! God wil ons omhelzen, ons vergeven, dankzij het kruis! 

Ik vond hier een mooi werkblad. We hebben dit samen geverfd en daarna in een lijstje bij onze lijdenstijd afbeeldingen geplaatst. 
maandag 9 februari 2015

De zaaier

Er staat een bak met grond klaar op tafel. Samen kijken we ernaar en bespreken wat we zien. Onze zoon ziet gelijk dat het over de zaaier gaat en verteld dat de zaadjes alleen goed kunnen groeien op de donkere grond. Omdat hij het verhaal blijkbaar al zo goed kent, mag hij zelf de zaadjes daar strooien waar ze het beste zullen groeien. We praten nog even door over de andere plekken waar ook zaad valt. Waarom kan het daar niet goed groeien? En wat is het zaad eigenlijk? Wie is de zaaier? Welke grond heeft ons hart? Kan het zaad van het Evangelie daar groeien? Daarna lezen we uit de kinderbijbel  het verhaal van de zaaier. Heel mooi staat daarin ook de uitleg van deze gelijkenis beschreven. Voor onze 4-jarige nog iets te moeilijk. Al kunnen we met wat voorbeelden uit het boekje `Om het Woord´ wel goed duidelijk maken wat het verschil is tussen de zaadjes die op de weg vallen en de zaadjes die in de goede grond vallen.  

Ik had een mooi kleurplaat gevonden, maar helaas deed onze printer het niet. In een kleurboek vond in onderstaande afbeelding. Met waterverf en wat zaadjes werd het nog een leuk werkje :).  Deze week gaan we onderstaande opdracht (ook uit het boekje 'Om het Woord') nog doen. De plantjes komen nu namelijk op, dus mooi om er nog een keertje samen over te praten! Het idee van de bak met grond vond ik hier

woensdag 4 februari 2015

De verloren zoon

Deze zondag was de gelijkenis van de verloren zoon aan de beurt.

We zaten samen aan tafel en begonnen ons gezinsmoment met zingen en bidden. Hierna stond ik op en vroeg om geld. Ik wilde er vandoor. Was het beu om hele dagen voor iedereen te zorgen, schoon te maken en nooit eens lekker iets voor mezelf te kunnen doen. Manoah moest met mij mee (onder luid protest en tranen :)). We kregen het geld en pakten onze rugzak. Hoewel wij niet eens meer achterom keken, stond papa ons na te kijken.

Na een tijdje kregen we toch wel honger, maar zelfs met wat geld op zak kunnen we in ons dorpje niets te eten kopen.Bij de varkens die een paar straten verderop staan, liggen wat restanten van een rode kool. Niet echt heel aantrekkelijk.

Heel voorzichtig opper ik het idee dat we misschien weer naar huis kunnen. Dat we tegen papa vertellen dat we spijt hebben, vragen of hij ons wil vergeven. Ik vind het best spannend, zoonlief niet. Natuurlijk vindt papa het fijn als we weer thuis komen...!

Als we de straat inlopen staat papa al op de uitkijk!

Het laatste stukje rennen we naar hem toe! We zijn zo blij om elkaar weer te zien!
Manoah krijgt papa's mooie jasje aan en een ring om zijn vinger.Binnen staat het feestmaal al op tafel!

Tijdens het eten praten we over het verhaal. We mogen vertellen dat God zo als een vader op de uitkijk staat. Dat we niet bang hoeven te zijn om naar Hem toe te gaan, maar dat Hij ons weer als Zijn kinderen aan wil nemen. Ook als we zonde hebben gedaan, we mogen weer opstaan en naar onze Vader gaan! Hij staat al op de uitkijk! Samen luisteren en kijken we nog naar dit prachtige lied

Na het eten spelen we samen nog (een aangepaste versie) van dit spel.
Onze kijktafel deze week
Liederen die we zongen:
- Heer, ik kom tot U
- Door Uw genade, Vader