zondag 26 april 2015

Koningsdag voor dé KoningHere der Heren
Koning der Koningen
U wil ik eren
U wil ik lofzingen

De afgelopen week stond/komende week staat in het teken van koningsspelen, versieren, optochten. Kortom, koningsdag. Helemaal niks mis mee, we genieten er zelf ook van! 
En een prachtig moment om onze zoon (opnieuw) uit te leggen dat wij een andere Koning dienen. 

Na het zingen van bovenstaand lied pakken we de atlas en kijken hoe groot de wereld wel niet is. Koning Willem-Alexander blijkt koning te zijn van een piepklein stipje op de landkaart. 

Onze Koning is koning van heel de aarde!
We bespreken wat een koning allemaal heeft: een kroon, een troon, een scepter, onderdanen. 
De troon van Koning Jezus staat in de hemel en de aarde is Zijn voetbank (Mat. 5:35), maar ook onze lofzangen bouwen de troon van God (Psalm 22:4).  De scepter van de Koning der Koningen is een scepter van het recht (Hebr. 1:8). Zijn onderdanen zijn de mensen die Hem willen volgen, voor Hem knielen. 

Als afsluiting lezen we samen Jesaja 11, over de Messias en het Vrederijk dat komt! 

Daarna knutselen we een mooi 'kunstwerk'. De wereld met daarboven de kroon van onze Koning!
Jezus zoekt Thomas op

We begonnen ons gezinsmoment met een proefje. 
In een plastic tas had ik een voorwerp gedaan. Manoah mocht raden wat het voorwerp was. Na lang voelen (het was ook een beetje spannend, stel dat er iets geks in zit...) voelde hij dat het zijn knuffel was! Yes, goed! De tweede keer vertelde ik erbij dat het iets was om 's morgens te gebruiken om jezelf een beetje mooi te maken. Een kam! Daarna de derde keer. 'Geloof je dat er een doosje rozijntjes in de tas zit?' Nee, dat geloofde hij niet. Wel jammer dat de rozijntjes dan ook aan je neus voorbij gaan. Maar, vooruit toch even voelen. Met een grote grijns kwam het doosje rozijntjes dan toch tevoorschijn. ( idee van deze site


Een mooi opstapje om het verhaal van Thomas te vertellen. Thomas die zijn vrienden niet wilde geloven toen zij hem vertelden dat Jezus was opgestaan. Hij zei: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven'. En Jezus kwam naar hem toe en liet Thomas de littekens op Zijn handen zien. Thomas mocht zijn hand in de zij van Jezus steken. Jezus riep hem op om niet langer ongelovig, maar gelovig te zijn. En Thomas gelooft, hij belijdt: 'Mijn Heere en mijn God!'
Maar, ook een vermaning van Jezus. Omdat je Mij gezien hebt, Thomas, geloof je in mij. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. 

Mooi om dan terug te kunnen grijpen op het voorbeeld. Je geloofde niet dat er een doosje rozijntjes in de tas zat. Mama vertelde het, want zij had het gezien. Zoals de discipelen tegen Thomas vertelden dat Jezus was opgestaan, want zij hadden het gezien! 


We maken samen nog een knutselwerkje en leren de tekst aan. 

vrijdag 17 april 2015

Voorbede - Corrie ten Boom

Vandaag las ik een stukje uit het boekje 'Spiegel van Gods heerlijkheid' van Corrie ten Boom dat ik graag met jullie wil delen. 

Na een lezing in Australië werden de mensen die voor het eerst 'Ja' gezegd hadden tegen de Heere Jezus uitgenodigd om mee te gaan naar een kamer achter de zaal. 

"De eersten die kwamen waren twee kleine meisjes.  Ze hadden niets begrepen van die kamer achterin, en dus bleven ze vlak voor me staan. 
Een zei tegen me, "Ben ik te klein om Jezus te vragen in mijn hart te komen?" Ik zei, "Welnee, je bent helemaal niet te klein. Ik was vijf jaar toen ik vroeg aan de Heere om in mijn hart te komen, en Hij kwam - en Hij heeft me nooit, nooit alleen gelaten. Hij is altijd bij me gebleven. Dat is heel lang geleden. 
En de Here Jezus is zelfs geïnteresseerd in de musjes, en jij bent veel groter dan een musje".  En toen zei die kleine meid, "Heer Jezus, ik ben erg stout geweest, maar wilt U in mijn hart komen en het rein maken, helemaal rein maken met uw bloed. Amen."
O, het was eigenlijk zo enig. Iedereen verstond wat die kleine meid zei. En ik weet zeker, dat de Here kwam; net zoals Hij ook in uw hart komt, als u 'Ja' zegt. 
Ik zei tegen het andere kleintje, "Wil jij het ook doen?" En ze zei, "Ik deed het al veertien dagen geleden, en na die tijd heb ik alle dagen voor Mary gebeden, en nou heeft Mary het gedaan." Ik zei, "Dan moet je samen voor een derde meisje bidden." Ze keken elkaar aan, en op hetzelfde ogenblik zeiden ze: "Anna." Ik zei, "Dat moet Anna zijn." En ze beloofden dat ze voor Anna zouden bidden, en als Anna ook had gevraagd of de Here Jezus in haar wou komen, dan konden ze met zijn drieën voor een vierde meisje bidden...

De voorbede kwam in het hart van twee kleine meisjes- die voorbede kan ook beginnen in uw hart. U kent wel iemand die de Heer niet kent. Bid voor die ene en breng hem, breng haar, het evangelie. Blijf bidden, en als die ander dan ook 'Ja' gezegd heeft, bid dan samen voor een derde. Voorbede voor de redding van vele mensen - o, als iedereen het nu doet, kan er een grote opwekking komen in vele landen! "


maandag 13 april 2015

Wandelen met Jezus

De komende tijd willen we nadenken over de verschillende ontmoetingen die Jezus had na Zijn opstanding. 
Vandaag was het verhaal van de Emmausgangers aan de beurt.

Aan de hand van verschillende gekleurde kaartjes (idee van deze site) vertelde ik het verhaal over de twee mannen die bedroefd naar huis lopen. Dan komt er een man naast hen lopen en Hij vraagt waarom ze zo bedroefd zijn. Kleopas en zijn vriend vragen verbaasd aan de Man of Hij niet over Jezus, de Profeet heeft gehoord toen Hij in Jeruzalem was. Dan begint de Man de Schriften uit te leggen, vanaf Mozes en al de profeten. Als ze bij het dorp aankomen doet de Man alsof Hij verder wil gaan. Kleopas en zijn vriend vragen of Hij met hen meegaat, het is al bijna avond. De Man gaat met hen mee en blijft eten. Terwijl Hij het brood breekt, worden hun ogen geopend en ze zien dat het Jezus is. 
Op datzelfde moment is Jezus verdwenen. 
In Lukas 24 vers 32 staat zo mooi dat Kleopas en zijn vriend hun hart voelden branden toen Jezus met hen sprak. Op het gouden vakje legden wij daarom ook nog een vlammetje.


Geweldig om samen over door te praten. Als we samen met de Heere Jezus onze weg gaan, zal ons hart branden van liefde voor Hem!

We bespreken samen dat we nu niet echt een rondje kunnen gaan lopen met Jezus. Maar, stel dat het wel kan, wat zouden we dan willen vragen? Waar willen we met de Heere over praten? De antwoorden die komen schrijven we op onze ' slipper'. (Voor elke knoop moest er een vraag worden bedacht). 
Daarna leggen we uit dat we toch met God kunnen wandelen, door te bidden, uit onze bijbel te lezen, door stille tijd te houden. 
Dan zal ook ons hart gaan branden. Als we dicht bij de Heere blijven, met Hem onze weg gaan!  Terugblik op Pasen


Samen stilstaan bij de opstanding van onze Heiland. 
Wat een heerlijke dagen. 
Zelfs onze kleine kerel genoot van het samen zingen, luisteren en knutselen!