donderdag 28 april 2016

Schepping - dag 2

Op een winderige dag lopen we naar de dijk. Terwijl de loopfiets bijna niet vooruit komt, de tranen in de ogen staan en het vreselijk koud is, klimmen we toch op de dijk om even te kijken naar de zee en de wolkenlucht daarboven.  

Eenmaal thuis kunnen we elkaar weer goed verstaan en beginnen we met het herhalen van het gezinsmoment van vorige week. Zo mooi om te zien dat zelfs ons peutertje nog heel goed weet  dat het eerst helemaal donker was (handen voor de ogen) en dat God toen het licht maakte (handen weg en grote glimlach). Daarna vertellen we het verhaal over de tweede dag van de schepping. We lezen tijdens deze serie uit de Bijbel in Gewone Taal,  waarin staat dat God een koepel maakte, zo verdeelde Hij het water in tweeën: water boven de koepel en water onder de koepel. Die koepel noemde God 'hemel'. 
Met een kort proefje kan je duidelijk maken hoe die koepel er ongeveer uitziet:
- neem een bak met water; 
- pak een glas waar je een stuk papier in doet (zorg dat het vast zit).  
- zet het glas op z'n kop in de bak met water.  
- lucht zorgt ervoor dat het papier blijft zitten, en het zorgt ervoor dat het water het papier niet raakt. 
- zo zorgt de koepel, de lucht, ervoor dat er scheiding blijft tussen het water op de aarde en het water in de lucht. 

Om het voor onze kinderen nog wat duidelijker te maken had ik onderstaande pot gemaakt, naar het idee van deze site.

Vul de pot of fles voor 1/3 deel met water en voeg daar blauwe kleurstof aan toe. Voeg daarna 1/3 deel babyolie toe. Als laatst wat piepschuim balletje of gewoon stukjes piepschuim. Als je de pot schudt, gaat alles door elkaar, zo was het in het begin, overal water. Langzaam zien we dat de lucht (olie) aan terrein wint en dat er scheiding ontstaat. Wat een ongelooflijk wonder dat God met een enkel woord deze scheiding maakte!

We gaan verder met onze knutselprojectjes. Erg leuk om te zien dat ze enthousiast verder gaan met hun eigen knutsels!

 Ondertussen luisteren we naar dit prachtige nummer van Brian Doerksen 

maandag 18 april 2016

Schepping - dag 1

We zijn begonnen met een nieuwe serie over de schepping.
De kinderen kunnen erg genieten van de natuur op dit moment, en daar kunnen we mooi bij aansluiten.
Dit eerste gezinsmoment  van deze serie heb ik met de kinderen apart gedaan. Vooral omdat het zo uitkwam, maar achteraf was het heerlijk om even een 1 op 1 momentje rondom de bijbel te hebben.
(en de concentratie was beter...)

Vanmorgen begon ik met ons zoontje van 2. We lazen uit de kinderbijbel het verhaal over dag 1 van de schepping. Het was fijn om samen te praten over alles wat God heeft gemaakt. Ook de dag en de nacht, licht en donker. Toen ik er vanmiddag nog een keer naar vroeg, hield hij zijn hand voor zijn oogjes en zei: 'donker, God licht gemaakt.'
Samen knutselden we onderstaand werkje. Het karton had ik vooraf zwart geverfd. Daarop plakten we met zilver en goud papier licht. Een touwtje eraan en ons kunstwerkje hangt aan de muur.


Vanavond had ik met onze oudste zoon ons bijbelmomentje. We lazen samen uit de bijbel de eerste verzen uit Genesis en bespraken die. God was er altijd al en Hij besloot op een bepaald moment om de aarde te maken. De aarde was donker, woest, vol water en er was veel wind. Geen fijne plaats. Maar God had een plan en begon er iets prachtigs van te maken. Die eerste dag begon Hij om licht te maken. En Hij zag dat het goed was.

We verfden de binnenkant van een schoenendoos helemaal zwart, zo zag de aarde er toen uit. Totdat God zei: 'er zij licht.'


Om dat duidelijk te maken schenen we met een lamp aan de achterkant van de doos. De nog natte verf weerspiegelde het licht.


Van deze doos gaan we een kijkdoos maken, die we tijdens elk gezinsmoment steeds verder zullen vullen.  

woensdag 6 april 2016

Koning Josia II

Ons tweede gezinsmoment over Koning Josia. De tempel werd herbouwd en op een dag vindt de hogepriester Hilkia een boekrol met daarop de wet van God.

We begonnen met een stukje film over de vondst van de boekrol.


Daarna hebben we gekeken welke gevolgen het had voor het leven van koning Josia, zoals beschreven in  2 Koningen 22: 14-23:25.
Alle offerplaatsen, altaren en afgodentempels worden verwoest. Josia en het volk doen samen een belofte dat ze zich aan Gods regels zullen houden en dat ze alles zullen doen wat er in het boek staat.
Samen praten we na over dat het belangrijk is om rein en heilig voor God te leven. Mooi moment om uit te leggen waarom we bepaalde muziek niet luisteren, sommige dingen van Lego en Playmobil niet op het verlanglijstje mogen enz.
Goed om daarbij te zeggen dat het echt het verlangen van je hart is omdat te doen, geen kille regels, maar een overtuiging die God in je hart werkt.

Als knutsel maakten we samen een boekrol. Het papier had ik eerst in een bak met koffie en water gelegd en daarna op de verwarming laten drogen. Na het schrijven hebben we de randjes er afgebrand. Erg leuk om te doen, natuurlijk :)

Links:

Koning Josia I

Naar aanleiding van het lied ´Een duidelijk geluid´ van de gelijknamige cd van Christian Verwoerd hebben wij een tijdje terug een aantal gezinsmomenten over koning Josia gehad. (een heel klein stukje kan hier luisteren )

Een man met de naam Josia,
was koning over Juda
En van jongs af aan al leefde hij met God
Het verlangen van zijn hart was,
om de tempel die verwoest lag
Weer te maken tot een heilig huis van God.

Hij maakte de tempel van de Heer weer schoon
Haalde elke afgod uit Gods huis
Het was voor hem een eer om te strijden voor Gods Naam
Zijn leven gaf een duidelijk geluid.

We hebben samen nagedacht over wie Josia was. Hij was de zoon van een goddeloze vader, die werd vermoord toen Josia 8 jaar oud was. Vanaf dat moment was Josia koning! En zo mooi, in 2 Koningen 22: 2 staat 'Josia deed wat de Heere wilde. Hij leefde precies zoals zijn voorvader David.' 
Ook kinderen van 5 (en zelfs 2) kunnen heel goed begrijpen dat het heel moeilijk moet zijn geweest voor Josia om in deze tijd koning te zijn. 
We lazen bij dit verhaal het boekje 'Koning Josia' van Jolanda & Noreen Dijkmeijer.Onze jongste kleurde een mooie kleurplaat en de oudste maakte een mooie knutsel.  


Links:


  

zondag 27 maart 2016

Lijdenstijd & Pasen 2016

De afgelopen tijd hebben we als gezin samen nagedacht over de lijdenstijd. Het was fijn om samen stil te staan bij het lijden en sterven van de Heere Jezus én om samen uit te zien naar Pasen.
In deze tijd was het goed om er ook bewust bij stil te staan 'dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt' (2 Tim.2:8). We hebben ook in deze tijd niet te maken met een dode Jezus, maar Hij leeft en daarom mogen wij leven!

We vierden samen Palmpasen en maakten dit prachtige werkje, aangereikt vanuit de kinderwerkmap van Tear.

We dachten ook na over het laatste avondmaal dat de Heere Jezus met Zijn discipelen vierde. Hij vierde dat met het oog op de uittocht uit Egypte, Zijn lijden en sterven én de grote toekomst die we mogen verwachten. Bijzonder om zo ´verleden-heden-toekomst' samen te zien komen. We legden uit dat de matze het lichaam van de Heere Jezus voorstelt, het lichaam dat gebroken werd voor onze zonde. De wijn die het vergoten bloed van de Heere Jezus voorstelt, het bloed dat ons reinigt van alle zonden! 
We maakten, echt met elkaar, want veel knutselwerk :), een mooie voorstelling van de PaasmaaltijdNaar aanleiding van de verloochening van Petrus leerden we samen de tekst: 'Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden.' Luk. 22:32 
We kleurden samen een kleurplaat en konden fijn doorpraten over wat wij (zouden) doen als we bang zijn. Of als het soms niet zo stoer om te zeggen dat je iets (niet) doet, omdat je van de Heere houdt. 

Op Goede Vrijdag maakten we samen een paastuintje. Het graf met daarin Jezus in doeken, de soldaten voor de ingang en de huilende vrouwen voor het graf.  Het kruis rechts van het graf. De zonden die we daar mogen brengen. 

Op Paasmorgen was het graf open! De Heer is waarlijk opgestaan! De doeken zijn netjes opgerold, er zit een engel in het graf, hij vertelt de vrouwen dat Jezus is opgestaan, zoals Hij had gezegd! 
Boven de paastuin hangt een vlaggenslinger, het is feest vandaag en dat mogen we vieren! 

Tip: een mooi en leerzaam ganzenbord is dit van Bijbelidee. 

   

maandag 18 mei 2015

Hemelvaartsdag

Samen denken we na over de Hemelvaart van onze Koning. We doen dat aan de hand van Handelingen 1: 4-11.
Deze keer geen kinderbijbel, maar ik heb wat lego-poppetjes bij elkaar gezocht waarmee we het verhaal vertellen. (Achteraf geen groot succes, want de poppetjes bleven brandweermannen i.p.v. discipelen... Ik was ook vergeten om ze te ontdoen van zwemvesten, helmen e.d. :)) 
We lezen de teksten en staan samen stil bij de gebeurtenissen die we horen. Jezus belooft de komst van de Heilige Geest aan de discipelen. Én Hij geeft hen de opdracht om overal in de wereld van Hem te getuigen. Nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen in de hemel. De discipelen zagen Hem niet meer.

Maar wat een feest moet dat geweest zijn in de hemel. De Zoon, die de opdracht die de Vader Hem gegeven had heeft volbracht, komt thuis. Onze zoon zei heel mooi: 'Misschien liet Hij wel zo zijn handen aan de Heere God zien, dan kon Hij de spijkers zien.' We praten door over de engelen die misschien wel een erehaag hebben gevormd waar Jezus door heen kon lopen.Over de uitgestoken handen van God. De troon waarop de Heere Jezus nu zit. De prachtige kleuren die er in de hemel zullen zijn.

Om het nog wat duidelijker te maken had ik bedacht dat we een ballon in de tuin op gingen laten. De ballon zouden we dan na kunnen kijken, zoals de discipelen vast ook naar de hemel hebben staan staren. Ik was alleen even vergeten dat je de ballon dan wel met helium moet vullen. Die van ons belandde met veel moeite in de tuin van de buren.
Maar, terwijl we omhoog keken zagen we een prachtige 'regenboog' in de lucht. En dat terwijl het niet eens regende...!  In Openbaring 4 staat geschreven dat er om de troon waar de Heere op zit een regenboog is. Heel even mochten we iets van die prachtige kleuren zien. Niet voor te stellen hoe mooi het straks in de hemel zal zijn!


'En er was een regenboog rondom de troon'
Openb. 4: 3

Daarna maken we een mooi knutsel. Jezus die op de wolk naar de hemel gaat en Zijn discipelen die Hem nakijken. Natuurlijk moest daar ook de regenboog bij.
zondag 26 april 2015

Koningsdag voor dé KoningHere der Heren
Koning der Koningen
U wil ik eren
U wil ik lofzingen

De afgelopen week stond/komende week staat in het teken van koningsspelen, versieren, optochten. Kortom, koningsdag. Helemaal niks mis mee, we genieten er zelf ook van! 
En een prachtig moment om onze zoon (opnieuw) uit te leggen dat wij een andere Koning dienen. 

Na het zingen van bovenstaand lied pakken we de atlas en kijken hoe groot de wereld wel niet is. Koning Willem-Alexander blijkt koning te zijn van een piepklein stipje op de landkaart. 

Onze Koning is koning van heel de aarde!
We bespreken wat een koning allemaal heeft: een kroon, een troon, een scepter, onderdanen. 
De troon van Koning Jezus staat in de hemel en de aarde is Zijn voetbank (Mat. 5:35), maar ook onze lofzangen bouwen de troon van God (Psalm 22:4).  De scepter van de Koning der Koningen is een scepter van het recht (Hebr. 1:8). Zijn onderdanen zijn de mensen die Hem willen volgen, voor Hem knielen. 

Als afsluiting lezen we samen Jesaja 11, over de Messias en het Vrederijk dat komt! 

Daarna knutselen we een mooi 'kunstwerk'. De wereld met daarboven de kroon van onze Koning!