maandag 29 december 2014

Bidden = praten met God!

Afgelopen zondag zijn we begonnen met een nieuwe 'serie'. We denken samen na over het gebed.
Ik wilde dit al langer, omdat ik merkte dat bidden bij een kind ook al zo snel een 'gewoonte' wordt. Even snel bidden voor het eten, niet eens wetend wat de woorden betekenen. Of wat bidden nu eigenlijk is. Maar, dank God, er zijn ook hele mooie, ontroerende gebeden. Momenten waarop je zelf beseft: dit is worden als een kind...! 

Volgende week gaat onze oudste voor het eerst naar school. Spannend voor hem, maar zeker ook voor ons. We weten dat God met hem meegaat. En, als hij even niet met papa of mama kan praten, kan hij wel met zijn hemelse Vader praten.

Genoeg redenen dus om ons in het gebed te verdiepen :)

We beginnen met zingen het zingen van het liedje 'lees je Bijbel, bid elke dag'. 
Daarna lezen we uit de kinderbijbel het gedeelte  dat gaat over de Bergrede. Aan het eind van dat hoofdstuk staat het gebed dat Jezus zijn discipelen leerde, het Onze Vader: 

Vervolgens vertellen we de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar, zoals Jezus die vertelde in Lukas 18. We moeten niet bidden voor andere mensen, maar als we alleen zijn. Bijvoorbeeld op onze slaapkamer, aan het speeltafeltje. Het hoeft niet lang te zijn, niet veel woorden, maar het moet uit ons hart komen. 
Mooi om daar samen over te praten. Je kind aan te sporen om met God te praten, Hem alles te vertellen wat je bezig houdt. 

Om het bidden wat concreter te maken, had mijn man een tijdje terug al A4-tje vol getekend. Ons huis, eten, een bed, de kerk, een bijbel, dingen waar we God voor mogen danken. Zondag hebben we ook een hand gemaakt, waarop de volgorde van een gebed staat geschreven. Ik vond het (engelse) voorbeeld hier

 Tenslotte heb ik dit handje samen met het Onze Vader in een lijst gedaan. De lijst staat nu op ons 'gezinsmomentenkastje', zodat we de lijst er ook tijdens het bidden na het eten bij kunnen pakken. zaterdag 27 december 2014

Vredevorst

Op de laatste adventszondag van dit jaar denken we na over de naam 'Vredevorst'. Een prachtige naam, een prachtig moment om aan onze zoon uit te leggen dat Jezus als Koning zal heersen over deze aarde.

Op de vloer had ik met masking tape twee vakken gemaakt. Boven het ene vak een afbeelding van een konijn, boven het andere vak een afbeelding van een tijger.
Uit een zakje haal ik vervolgens verschillende dieren/plaatjes van dieren  die in de vakken moeten komen. De tamme dieren bij het konijn, de wilde dieren bij de tijger.

Daarna lezen we uit Jesaja 11 vers 6 tot 9. Terwijl ik de dieren noem, mag Manoah deze uit het vak halen en bij elkaar zetten.

Een wolf zal bij een lam verblijven,
een luipaard bij een geitenbok neerliggen,
een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn,
een kleine jongen zal ze drijven.
Koe en berin zullen samen weiden, 
hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. 
Een leeuw zal stro eten als het rund. 
Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder,
en in het nest van een gifslang
zal een peuter zijn hand steken. 
Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg,
want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.  Samen luisteren we naar dit lied en praten na over de geweldige belofte die in de bijbel staat! Stel je voor, Jezus zal heersen als Koning vanuit Jeruzalem! 

Samen knutselen we daarna een collage met plaatjes van dieren, de 'V' van Vredevorst en een kroon waarop we een tekst schrijven.

Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, 
en God, de Heere, zal Hem de troon van zijn vader David geven. 
Lukas 1: 32
  

donderdag 18 december 2014

Sterke God! Zo sterk dat Hij de zonde overwon.

Samen hadden we een mooie kleurplaat met een afbeelding uit het paradijs gekleurd. Ik kreeg al complimenten van zoonlief, dat hij zooo mooi was :). 
We lazen het scheppingsverhaal uit de Bijbel, alles was mooi. En God zag dat het goed was. Tot de zonde in de wereld kwam. We benoemden onze zonden, schreven ze met een dikke rode stift over de tekening heen. Weg mooie bloemen, lieve dieren, alleen maar dikke rode strepen. De tekening was niet mooi meer. 
Tot we een rood foliepapier voor de tekening houden. Alle lelijk woorden, alle zonden zijn weg! We zien ze niet meer. Prachtig om die verbazing in de ogen van je kind te zien. Uit te mogen leggen dat de Heere Jezus ook voor onze zonden is geboren, op de aarde heeft geleefd, is gestorven én weer is opgestaan. De dood, de zonde heeft overwonnen! Daarom ziet God onze zonden niet meer, alsof er een rood papier voor ons wordt gehouden, het bloed van Jezus! 

We keken samen dit filmpje. Daarna hebben we op een donker papier een mooie ster geplakt. Daaronder staan wij, als gezin, getekend door onze bijna 4-jarig. Kijkend naar de ster, naar het Licht, verlangend naar zijn tweede komst, als Vredevorst! 

vrijdag 12 december 2014

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht...

Met onze adventskalender waren we afgelopen zondag aangekomen bij de naam 'Raadsman'. In verband hiermee lezen we onder andere enkele raadgevingen van Jezus. Zondag was Mattheus 5: 13-16 aan de beurt. Jezus die ons opdraagt om het licht der wereld en het zout der aarde te zijn.

Op tafel stond een klein lampje klaar. Onze oudste mocht het lampje aan doen, maar hoe vaak hij de schakelaar ook aan en uit klikte, er gebeurde niks. Na wat gelach zei hij: 'Papa, je moet ook wel de stekker in het stopcontact doen'... Zo konden we duidelijk maken dat een lamp alleen brandt als hij is aangesloten. Wij kunnen alleen licht geven in deze donkere wereld als we zijn aangesloten op de Heere. (omdat onze oudste het werk van de Heilige Geest nog niet snapt/onder woorden kan brengen hebben wij het over de Heere, oudere kinderen kan je natuurlijk wel vertellen over de Geest die in je wilt wonen!) (Naar een voorbeeld van Corrie ten Boom)

Ditzelfde principe hebben we nog een keer duidelijk geprobeerd te maken met twee kaarsen. Een grote kaars, deze stond voor God en een kleine, dat zijn wij. De grote kaars brandt al, de kleine nog niet. De kaars gaat pas branden als je de lont ín de vlam houdt. Zo dicht moeten wij dus bij God zijn (en blijven).


Dat geprobeerd staat er natuurlijk niet voor niets... Tijdens het gezinsmoment wilde hij niet erg meedoen, snapte het misschien ook niet. Als ouders zit je elkaar dan echt aan te kijken, te bidden, nog een keer met hem praten... Hoe dan? We zongen nog wat liederen over getuige zijn, o.a. Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht. Uiteindelijk zijn we verder gegaan met het knutselwerkje, een lantaarntje van papier, Link naar lantaarntje


Nadat we alles hadden opgeruimd en het lantaarntje bij de adventskaarsen hadden neergezet, had hij ineens een ander idee... Mama, als ik het kaarsje nou meeneem naar boven, dan kan ik morgen als ik wakker word eraan denken dat ik vandaag weer een discipel van de Heere mag zijn...
Dank U, Vader!

maandag 1 december 2014

Advent 2014

We leven toe naar het Kerstfeest, de eerste adventszondag ligt alweer achter ons.
De afgelopen weken heb ik veel nagedacht over de invulling van deze tijd. Een adventskalender, kaarsen of 'alleen' de gewone gezinsmomenten. Ik vind het lastig om 4 weken  na te denken over de geboorte van Jezus, maar de prachtige Jesse-tree (http://tiredneedsleep.blogspot.nl/2012/11/advent-2012-jesse-tree.html) vind ik nog wat moeilijk voor onze zoon.
Uiteindelijk kwam ik uit bij de namen van Jezus zoals ze staan in Jesaja 9:5


Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

De komende weken denken we dus na over de namen: Wonderlijk, Raad, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredevorst. 
Voor elke dag heb ik een bijbelgedeelte en een lied/filmpje opgezocht en we steken samen de adventskaarsen aan. 

Mooi om te zien hoe de profetieën uit het Oude Testament (deels) in vervulling zijn gegaan én hoe Gods eigenschappen door de eeuwen heen hetzelfde zijn gebleven.

Tijdens onze gezinsmomenten gaan we dieper op de naam/eigenschap in. 


Afgelopen zaterdag hebben we samen een filmpje van Elly en de Wiebelwagen bekeken (http://www.npo.nl/elly-en-de-wiebelwagen/24-12-2010/EO_101162953) over Jozef en Maria. Daarna zijn we samen gaan knutselen. We hebben een poster geschilderd en de adventskaarsen gemaakt, net als vorig jaar naar een idee van Hans (zie http://familynight2012.blogspot.nl/).  
's Avonds lazen we uit de Prentenbijbel over de verschijning van Gabriël aan Maria, zo wonderlijk! God stuurt Zijn Zoon naar de wereld, naar ons! 
  
 


Over onze gezinsmomenten hoop ik een (of meerdere) berichten te schrijven. Als je benieuwd bent naar de overige teksten, stuur even een berichtje dan kan ik het naar je mailen! 


maandag 17 november 2014

En al zou je door het vuur gaan...

Afgelopen zondag ging ons gezinsmoment over de drie vrienden van Daniel in de vurige oven. We begonnen met het aansteken van een kaarsje in een lantaarntje. Manoah moest proberen om z'n hand er boven te houden. Dikke tranen, het was veel te warm. Daarna liet ik een stukje papier in het vlammetje vallen, wat helemaal verschroeide en in het kaarsvet viel. Duidelijk was dat vuur/vlammetjes niet alleen gezellig zijn.Samen lazen we daarna uit de kinderbijbel het verhaal van de drie vrienden die zo stoer en dapper waren dat ze niet bogen voor het beeld van de koning! Ze wisten dat ze dan in oven moesten, maar ze vertrouwden op God! En zo wonderlijk dat God hen redt uit de oven! Zelfs hun kleren stonken niet eens naar rook. Mooi om daar samen over te praten, te horen hoe hij als een kind op God vertrouwd. 
Samen gepraat over de engelen die de Heere stuurt om ons te beschermen. Zoals die ene keer dat je zomaar de straat op rende en de auto nét voor je kon remmen. Samen gezongen: 'wees niet bang, wees niet bang, Ik roep je bij je naam. En al zou je door het vuur gaan...' Maar,  ook samen gebeden voor de mensen die niet in vrijheid in de Heere mogen geloven. Juist deze morgen haalde de dominee in zijn gebed het Pakistaanse echtpaar aan dat vanwege hun geloof is gestenigd en verbrand. Goed om hier ook, op kinderlijk niveau, bij stil te staan, mee te lijden en mee te bidden. Samen de teksten uit Jesaja 43,  

Moet je door het water gaan- Ik ben bij je of door rivieren - je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan - het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. Want Ik, de Heere, ben je God, de Heilige van Israël, je Redder,  


en Psalm 34 gelezen. 
Daarna samen een kleurplaat gekleurd en daar van crepepapier 'vlammetjes'  opgeplakt. 
Zo mooi om dan de volgende dag te horen dat hij het hele verhaal, inclusief uitleg, aan papa (die zondag niet thuis was) kan vertellen!  

zondag 9 november 2014

Daniel aan het hof

We moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. 
Hand. 5:29

Vandaag hadden wij het tijdens ons gezinsmoment over Daniël aan het Babylonische hof.  Een prachtige geschiedenis om uit te leggen hoe we ons moeten wapenen tegen verleidingen. 


Op de tafel stonden 10 duplo-auto's. Manoah mocht op de tafel gaan zitten en kreeg van ons de opdracht om de auto's te gaan tellen. Ondertussen liet L. een snoepje aan een hengel voor zijn hoofd heen en weer bewegen. Onze stoere kerel liet zich niet verleiden en telde stug door. 

Gelukkig hadden we bezoek. J. liet zich gewillig verleiden. Gelukkig voor ons, want daar ging het nou juist om :).  
We bespraken dat we een opdracht hadden gegeven aan M. en dat het super goed was dat hij zich niet liet afleiden door het snoepje voor zijn ogen. Maar J. liet zich wel verleiden en kon niet meer tellen. Hij keek alleen nog naar het snoepje. Hij was dus niet gehoorzaam. 
( bron: een kennismaking met de gereedsschapskist voor gezinsavonden)Hierna vertelden we het verhaal over Daniël (a.h.v deze powerpoint:  http://jufrolanda.yurls.net/nl/page/669100#topboxes ) die uit zijn eigen land werd weggevoerd, in het paleis van de koning moest wonen en daar naar 'school' moest. Hij en zijn vrienden moesten ook in het paleis eten, maar ze mochten het eten van de koning niet eten! God had dat gezegd.  Ze zeggen tegen de bediende dat ze alleen water, brood en groenten willen eten. 10 dagen lang krijgen ze alleen dat voedsel. En na die 10 dagen zien ze er nog beter uit dan alle andere jongens!  Wat een zegen van God. Daniël en zijn vrienden gehoorzaamden God meer dan de mensen! 

Om het eten duidelijk te maken gebruikten we plastic keukenspulletjes als groenten, vlees e.d. (freebibleimages.org)

Daarna gaan we knutselen. We maken twee mooie schilderijen, een met een kruis wat wijst op de Heere Jezus die voor onze ongehoorzaamheid is gestorven en een met de bijbeltekst voor deze week.   

Bij de twee schilderijen plaatst zoonlief Daniël en zijn 3 vrienden rondom een bordje groenten...We zingen samen:
- Bewaar je oog
- Uw woord is een lamp
- Jezus vol liefde
vrijdag 7 november 2014

Welkom

Welkom op mijn blog!

Ik ben Joanne, getrouwd met L. en moeder van twee prachtige jongens van 3 en 0 jaar. 


Geïnspireerd door Gods woorden in Deuteronomium 6 waar staat, 

Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!  Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad,
vieren wij gezinsmomenten met onze zoon(s).  

Ik/wij willen deze blog gebruiken om onze gezinsmomenten vast te leggen, ze later nog eens door te kunnen lezen en wellicht dat ze tot inspiratie kunnen zijn voor jullie (toekomstige) gezinsmomenten. 

Lieve groet, 

Joanne