dinsdag 27 januari 2015

De barmhartige Samaritaan

Afgelopen zondag was de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan aan de beurt.
Zoonlief wist al waar we het over gingen hebben en had er zin in! Tijdens het koffiedrinken zei hij al: 'Mama, ik wil zo graag gaan knutselen met jullie!'

We vertellen dat er aan de Heere Jezus werd gevraagd wie onze naaste is. Wie moeten we liefhebben? Voor wie moeten we zorgen? Jezus vertelt dan het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Tijdens het kijken van dit stukje film vertellen we het verhaal. Soms zetten we het even stil om na te denken wat wij zouden doen. Lopen wij door, kijken wij de andere kant op of helpen we onze naaste. Zoals de barmhartige Samaritaan, zoals Jezus zelf deed. 

Daarna lezen we het boek 'Opa Knoest krijgt hulp'. Opa wordt beroofd van  zijn portemonnee en blijft gewond achter. De hardloper en de keurige zakenman hebben geen tijd om hem te helpen en lopen hem snel voorbij. De zwerver die hij die ochtend nog uit zijn tuin heeft gestuurd, helpt hem wel! 
Prachtig om zo aan kinderen te vertellen over je vijanden liefhebben, om het goede voor hen te doen. Om zo ons Voorbeeld na te volgen! We knutselen daarna een poppetje dat gewond is. Met rode stift worden de wonden gekleurd. Daarna wordt hij verbonden en beplakt met pleisters. 


Als onze zoon deze week iemand op school, zijn broertje of ons ergens mee helpt, mag hij er nog een pleister bij plakken. De pleisters zitten in de 'verbandtrommel'.

Op tafel had ik alvast wat spullen voor de kijktafel klaargezet. Terwijl ik aan het opruimen ben, wordt het verhaal al ijverig nagespeeld. Mooi om te  horen hoeveel hij heeft meegekregen! De tekst die we deze week leren. 
Liederen die we zongen:
- Jezus, open mijn oren
- Als je geen liefde hebt voor elkaar

zondag 18 januari 2015

Mooie filmpjes voor kids

Soms is het wel eens fijn om een filmpje aan te zetten voor de kids. Het liefst iets waar ze ook nog wat van leren. Koek en ei is favoriet, maar ook deze filmpjes boeien onze oudste! En we kunnen daarna nog fijn doorpraten over de boodschap! 


Filmpjes zijn te vinden op het Youtube-kanaal van Dick Baarsen.  

De wijze en dwaze bouwer

De komende weken gaan we samen na denken over verschillende gelijkenissen die de Heere Jezus heeft verteld. 
Deze zondag de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer


We beginnen met het zingen van het lied 'Als je geen liefde hebt voor elkaar'. 
Daarna laten we onderstaande mooie afbeelding zien. 


Aan de hand van deze afbeelding leggen wij uit dat Jezus de mensen onderwijst:
 Hij leert hen dat ze anderen lief moeten hebben en niet moeten haten;
 Hij leert hen dat niet boos moeten worden, maar vriendelijk moeten zijn;
 Hij leert hen dat ze anderen moeten dienen;
 Hij leert hen dat ze het zout van de aarde moeten zijn;
 Hij leert hen dat ze moeten bidden; 
 Hij leert hen dat ze moeten vergeven;
 Hij leert hen dat ze het goede moeten doen. 

We praten samen over bovenstaande punten. Betrekken ons eigen leven erbij en vertellen wat voorbeelden.  

Daarna gaan we naar vers 24 van Mattheus 7, waar staat: 'Ieder die deze woorden hoort én ze doet die'.... Jezus vergelijkt diegene die Zijn woorden doet dus met een wijze bouwer. 

We pakken twee schalen, een met een huisje op een 'rots', de ander met een huisje op zand. Terwijl we de gelijkenis vertellen laten we de 'regen' op de huisjes neerkomen. 

Het huis op de rots blijft stevig staan.  Het huis op het zand valt bij het eerste spatje regen al om! Dit liedje verwoordt heel mooi de uitleg van de gelijkenis. Duidelijk ook om aan kinderen uit te leggen. God wil dat wij eerlijk en oprecht zijn, dat we luisteren naar Hem en doen wat Hij zegt. Dan zal ons levenshuis op de rotsen zijn gebouwd. Daar zijn we veilig voor storm en wind. Dan zal er ook in het huis van de Vader een plekje voor ons zijn!   

We zingen nog 'Een wijs man bouwde zijn huis op de rots'. (Ondertussen daalt de regen nog een keer neer op de huisjes ;))

Nu gaan we zelf een huisje kleien. Deze huisjes zetten we (natuurlijk!) op een rots. De tekst die we deze week aanleren
Idee 'object-les'  en afbeelding van Jezus komen van deze site. 

vrijdag 16 januari 2015

Gebed - bidden voor jezelf

Afgelopen weken hebben we samen nagedacht over bidden. We leren een bepaalde volgorde in het gebed aan te houden, we leren het Onze Vader en bidden een week heel specifiek voor de mensen om ons heen. Deze week denken we na over ' Bidden voor jezelf'.

Ik vertel het verhaal van Hanna die samen met haar man naar de tempel gaat. Ze is verdrietig omdat ze geen kinderen heeft. Hanna gaat naar de tempel om daar te bidden. Ze praat met de Heere over haar verdriet, haar eenzaamheid. En dan komt de priester, Eli. Eerst denkt hij dat Hanna te veel wijn heeft gedronken. Zodra hij weet dat ze heeft gebeden zegt hij, zonder dat hij weet wat Hanna heeft gebeden, uw gebed wordt verhoord!
Hanna krijgt een baby, Samuël. Maar, ze houdt hem niet voor zichzelf. Ze voedt hem op voor de Heere.

We leggen aan onze zoon uit dat we de Heere om dingen mogen vragen, Hem alles mogen vertellen. Dat deed Hanna ook. Maar we kunnen zo ook heel mooi uitleggen dat we van de dingen die we ontvangen ook uit mogen delen!

Samen bedenken we dingen waarvoor we willen bidden; school, eten, ons huis. En.... gehoorzaamheid. 
Laten we het erop houden dat een hele week school, een druk weekend en zondag eind van de middag niet echt de perfecte combi's zijn voor een geslaagd gezinsmoment....;)We knutselen nog een 'gebedsboekje'. Voorop onze handen, aan de binnenkant plakken we plaatjes van de gebedspunten die we hebben besproken. 

woensdag 7 januari 2015

Gebed - Voorbede

De afgelopen week hebben we verschillende keren onze 'gebedshand' erbij gepakt, om zo samen na te denken voor wie we bidden, welke zonden we moeten belijden en waar we God voor willen danken.

Deze zondag denken we samen na hoe we kunnen bidden, waarom we onze ogen dicht doen en onze handen sluiten. Dat staat namelijk niet in de Bijbel... Maar, al tijdens het bidden blijkt dat het wel goed is om ons zo af te sluiten van alle dingen om ons heen en en te richten op God. Maar, je mag ook je handen opheffen, om zo te laten zien dat je dingen van God verwacht. Mozes viel bij de brandende braambos op de grond, omdat God zo heilig is.
We proberen duidelijk te maken dat bidden dus ook een heel heilig moment met God is.

We lezen samen uit 1 Timotheus 2

 1. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, 
 2. voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.
3. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker. 

We pakken de wereldbol erbij en wijzen aan dat er ook landen zijn waar mensen in de gevangenis worden gegooid omdat ze een Bijbel hebben. We vertellen over zendelingen in andere landen, over een bijbelschool, over zieke mensen uit onze gemeente, over ons adoptiekindje. 
We kunnen niet zomaar even op bezoek gaan bij deze mensen en ze vertellen dat we aan hen denken. Maar, we kunnen wel voor deze mensen bidden. En juist als je bidt, voel je ze heel dichtbij. Dan voel je dat je van deze mensen houdt! 
Om het allemaal wat concreter te maken had ik wat nieuwsbrieven en een filmpje van de MAF opgezocht. 

Samen maken we 7 kaarten/tekeningen, we schrijven er een bijbeltekst op en stoppen ze in een enveloppe. 

Deze week bidden we na het eten heel concreet voor een van gebedspunten die in de enveloppen zitten. Daarna stoppen we de kaart in de brievenbus (tegenover ons huis, dus het kan niet mis gaan :)). 

Nu, halverwege de week, merk ik hoe mooi het is om samen even stil te staan bij onze broeders en zusters waar dan ook in de wereld. 


Verbonden in Christus, verbonden door het gebed! 
Tip: http://post-evangelisch.typepad.com/creatiefgebed/ 


vrijdag 2 januari 2015

Oud & Nieuw

Eigenlijk was ik helemaal niet van plan om uitgebreid stil te staan bij Oud&Nieuw. Manlief kwam pas 's middags thuis, er 'moesten' nog oliebollen gebakken worden en Nieuwjaarsdag staat in het teken van familiebezoek...

De afgelopen week werden we echter steeds bepaald bij een tekst uit Micha:

Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.
 Micha 7: 18-19

Op Oudejaarsavond luisterden we samen naar deze preek. Over God Die de zonde vergeeft én ook vergeet. Hij werpt ze in de diepten van de zee. Wij herinneren ons onze zonden (en die van anderen...), maar God wil er niet meer aan denken. Wat een genadige, geweldige en bevrijdende waarheid! 

Tijdens het Joodse Nieuwjaar (Rosj Hasjana) gaan de orthodoxe joden naar een rivier om daar de bovenstaande woorden uit Micha uit te spreken. Ook worden er stenen (die verwijzen naar zonde) in het water geworpen. 

Tijdens het ontbijt hebben wij aan onze oudste uitgelegd dat we een nieuw jaar mogen beginnen. Dat God met ons mee wil gaan. Ook keken we terug op het oude jaar, bespraken we dat we zonde hebben gedaan. En legden we uit dat God die zonden, als we ze belijden, wil vergeven. En dat Hij ze echt vergeet. God werpt de zonde achter zich, in de diepte van de zee. Zoals een steen, die je niet meer terug kan vinden. Zelf had hij nog een prachtige aanvulling: 'En als het water dan komt, dan neemt het water die steen helemaal mee  naar beneden!'

Wie de Dagelijks Woord-app gebruikt, weet vast wat de tekst van 1 januari 2015 was! 

Na de morgendienst gingen wij naar de zee... Een prachtig moment om zo samen het nieuwe jaar te beginnen. Stil te staan bij Gods goedheid. Zijn bereidheid om onze zonden te vergeven op grond van het offer van de Heere Jezus. Hij wil er niet eens meer aan denken.

Gods zegen voor dit nieuwe jaar toegewenst!