maandag 30 maart 2015

Onze plannen voor Goede Vrijdag & Pasen

Al een tijdje ligt er een lijstje klaar met dingen die ik graag op Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en met Pasen met onze zoon wil doen. Voorbeelden en verwerkingen die ook voor hem de intense pijn en het verdriet van Jezus lijden duidelijk maken. Dat Hij voor onze zonden moest sterven. Maar ook de kracht van Zijn opstanding. Hij heeft de dood overwonnen!

Vanmiddag kwam hij uit school. Hij vertelde over de weekopening die ze die morgen met de onderbouw hadden gevierd. De juf had vies water op een bord gedaan en toen een kaars erin gezet. Man en ik keken elkaar wat teleurgesteld aan. Enkele weken geleden stonden wij vol spanning in de keuken te oefenen met een kaars, een bord en water. Zou het echt werken, zou hij het snappen? En nu, nu had de juf het al gedaan. Toen zoonlief verder vertelde sloeg de teleurstelling al snel om in dankbaarheid. Hij kon zo mooi vertellen dat het water voor de stoute dingen die wij doen staat en dat het kaarsje het beeld van de Heere Jezus is. Toen de juf er een glas overzette ging het kaarsje uit, maar ook het water kwam in het glas. Zo stierf Jezus voor onze zonden. En als je die stoute dingen aan de Heere vertelt, wordt je hartje weer zoo blij, mama!

Dan ben je vooral heel blij en dankbaar dat hij ook op school leert Wie de Heere Jezus is én waar Pasen echt over gaat!

Enne, herhaling blijft de beste leermeester, dus vrijdag doen we het proefje thuis gewoon nog een keer!

Another Day in the Ministry: Easter Object Lesson


We willen samen onderstaand lied/filmpje kijken. Zelf vind ik het einde zo mooi. De vader die zijn kinderen naar het Lam, naar Jezus laat kijken. Zijn kinderen onderwijst en hen het beeld van hun Verlosser inprent! 
En we gaan samen  een 'paastuintje' maken. Op zaterdag zal het graf dicht zijn.
Als we op Paasmorgen beneden komen, zullen we zien dat het graf open is! Jezus is opgestaan! Het ontbijt zal dan ook een feestelijk moment zijn. Het zal in het teken staan van Jezus' overwinning op de dood!

Easter Garden (Empty tomb) tutorial
zaterdag 28 maart 2015

Stille week - Bijbelleesrooster

Aanstaande zondag vieren we Palmpasen. Jezus die, als koning gezeten op een ezel, Jeruzalem binnenkomt. De juichende menigte. Daarna de Stille Week, de week van Jezus lijden en sterven.De juichende menigte wordt een schreeuwende menigte.

Vanaf zondag gaan we thuis een bijbelleesrooster volgen dat de verschillende geschiedenissen tot en met Pasen behandelt. Het rooster wordt aanstaande zondag bij ons in de gemeente uitgedeeld, maar ik zet het hier alvast neer. Wie weet kan iemand van jullie het ook gebruiken!

Zondag - Palmzondag
Markus 11: 1-11/Lukas 19: 28-44
Luistertip: Juich, hosanna (Sela)
Tekst om over na te denken: Markus 11:9

Maandag - Tempelreiniging
Markus 11: 12-17
Zingen: Hier in Uw heiligdom (OTH 172)
Tekst om over na te denken: Jesaja 56: 7b

Dinsdag- Onderwijzen in de tempel
Lukas 19: 47-48
Zingen: Uw woord is een lamp  (OTH 448)
Tekst om over na te denken: Psalm 119:105

Woensdag - Voetwassing
Johannes 13: 1-17
Zingen: Jezus, open mijn oren (OTH 434)
Tekst om over na te denken: Johannes 13: 14

Donderdag - Instelling Avondmaal, Gethsémané
Lezen: Markus 14: 22-26, 32-50
Zingen:  Hij kwam bij ons, heel gewoon (OTH 94)
Tekst om over na te denken : Markus 14:36

Vrijdag- Kruisiging
Lezen: Markus 15: 16-39
Zingen: Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem (OTH 112)
Tekst om over na te denken: Lukas 23:34

Zaterdag - In het graf
Lezen: Markus 15: 42-47
Zingen: Meer dan rijkdom (OTH 103)
Tekst om over na te denken: Markus 15: 43a

Zondag - Opstanding
Lezen: Markus 16: 1-8
Zingen: Maria kwam bij het graf (OTH 354)
Tekst om te overdenken: Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden.

Door het lezen van deze blog werd ik even aan het denken gezet. Bijna automatisch had ik onze momentjes voor de komende week al weer 'net-als-altijd' voor 's avonds na het eten gepland. Voor mij het makkelijkst om voor te bereiden, logisch toch? Maar, ik weet nu al dat onze zoon(s) dan moe is/zijn. Dat het haasten wordt, want ze moeten ook op tijd op bed liggen en een van ons moet ook nog naar een vergadering... Dus gaan we onze momenten verplaatsen naar de ochtend. Na het ontbijt en voor schooltijd. Mooi om dan, als de hoofdjes van onze kinderen nog leeg zijn, ze met Gods woorden te mogen vullen. Heel bewust, samen stil staan bij Zijn lijden voor ons.

Ik wens jullie een hele gezegde week, samen met jullie kinderen, rondom het kruis van onze Heere en Heiland!

Ps: mail gerust als je het format van het leesrooster wilt gebruiken!

Open je huis voor kinderen

Gisteren was ik samen met een aantal vriendinnen op de Zeeuwse Vrouwendag. Tonneke Bijker en Arjen ten Brinke spraken over het thema 'Openhartig - open je hart, open je huis.'

De lezing van Arjen ten Brinke ging met name over de praktische kant. Hoe open je je huis (en je hart...) voor de mensen om je heen. Hoe investeer  je in relaties, hoe bid je voor je buren en/of collega's.  Een van de punten die hij aan ons meegaf was: open je huis voor kinderen. Niet om door hen de ouders te bereiken, maar om de kinderen zelf. Kinderen zijn namelijk heel belangrijk voor onze Heere.

'Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, 
want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God.'
 Markus 10:14  

Kijk ook eens naar Mattheus 18: 1-5, waar de discipelen aan Jezus vragen wie de belangrijkste is in het Koninkrijk van God. Jezus roept een kind bij Zich en vertelt dat juist zij die zich vernederen als een kind het belangrijkste zullen zijn in het Koninkrijk van God. En dan vers 5, als je zo'n kind ontvangt in de naam van Jezus, dan ontvang je Hem.

Laten we tijd vrijmaken om te bidden voor kinderen, je eigen kinderen, hun vriendjes, je buurkinderen. Open je huis voor kinderen, laat Gods Liefde die in jullie huis aanwezig is zien aan de kinderen om je heen!

MATTHEW 18:5 (verse to use if there is a need to write another birth announcement some day)
Bron: Pinterest
En de link om de lezing te beluisteren. 

woensdag 25 maart 2015

Lijdenstijd - Maria doet iets moois

Zondag hebben we samen stil gestaan bij het gedeelte uit Markus 14: 1-11 waar staat beschreven dat Jezus gezalfd wordt. 

In een flesje had ik wat babyolie gedaan. Het rook natuurlijk heerlijk. En, als je je voeten ermee zalft, worden deze heerlijk zacht. Als je dan heel goed ruikt, ruik je overal in de kamer dat lekkere luchtje. Natuurlijk ook veel gegiechel, want dat kietelt best wel erg! 

Nadat we de voeten hadden gezalfd vertelden we het verhaal van de zalving in Bethanie. We deden dit aan de hand van de kinderbijbel van Anne de Vries, waar dit verhaal prachtig in beschreven staat. Maria die later kwam, omdat ze haar dure fles had gehaald. Ze was verdrietig, omdat zij wist dat het de laatste keer was dat ze Jezus zo zou zien. Ze wilde Hem laten zien hoe lief zij Hem had. Ze deed  het omdat ze zoveel van Jezus hield! De reacties van de mensen erom heen, vooral die van de discipelen moeten haar dan ook erg verdrietig hebben gemaakt. Maar, dan hoort ze Jezus woorden. Hij neemt het voor Maria op! Hij maant de discipelen om stil te zijn. Maria heeft het gedaan omdat ze weet dat ik ga sterven. En dan de woorden: 'Overal waar dit Evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft.'  
Ook vandaag nog. 
Zouden wij het allermooiste wat we hebben aan de Heere willen geven? 
Moeilijke vraag, niet alleen voor onze zoon. Zelf denken we ook na. Zouden we dat écht doen?! 

Ondertussen lieten we deze platen zien. 
Mary anoints Jesus with a very expensive oil. (Matthew 26:6-16, Mark 14:1-11, John 12:1-11): Slide 7

Daarna knutselen we nog een oliekruikje. Ik had er een geknipt uit papier en zoon mag deze met foam versieren.

maandag 16 maart 2015

Lijdenstijd - Vier mannen en hun zieke vriend

Omdat we afgelopen geen zondag (helaas) geen tijd hadden om samen een gezinsmoment te hebben, zaten we vanmiddag uit school gezellig met z'n tweeën te praten. Achteraf een heel mooi moment, want als 4-jarige heb je je vriendjes op school. Konden we samen fijn doorpraten over wat voor vrienden we hebben en wat voor vriend we zijn. Gaan wij met (voor) onze vrienden naar Jezus toe? 

In het boek 'Bijbeldetective' had ik een leuke plaat gevonden, waarop een dorpje staat afgebeeld zoals het er in de tijd van de Heere Jezus uit zou hebben gezien. Kon ik gelijk goed uitleggen dat de huizen in die tijd platte daken hadden en een trap aan de buitenkant. Daarna lazen we het verhaal over de vier mannen en hun zieke vriend. De mannen willen met hun vriend naar Jezus toe. En ze geven niet zomaar op. Als blijkt dat ze niet bij Jezus kunnen komen, omdat het zo vol is in het huis, gaan ze naar boven. Ze maken het dak open en laten hun vriend naar beneden zakken. Ze brengen hem aan de voeten van Jezus! Jezus ziet de man en zegt tegen hem: 'Je zonden zijn je vergeven.' De schriftgeleerden die erbij zijn worden boos op Jezus, Hij is God niet dat Hij kan zeggen dat iemands zonden zijn vergeven.  Dan zegt Jezus tegen de verlamde man: 'Sta op, pak je bed op en loop.' (Ik zei: 'Ik denk dat hij huppelend naar buiten ging.' 'Nee joh, dat konden ze toen nog niet.' *Met een grote zucht, zo een die je alleen doet als je ouders iets heeel doms zeggen...*)Wat een geweldig wonder van Jezus. Hij genas de man niet alleen, maar vergaf hem ook zijn zonden. En, wat een geweldige vrienden had deze man. Vrienden die hem bij Jezus brachten. Ze hadden het beste met hem voor! 

We zingen samen 'Jezus open mijn oren'. Een prachtig lied, een gebed om anderen tot hulp en tot zegen te mogen zijn. 


Jezus, ik open mijn handen

Leer mij een zegen te zijn
Maak mij een hulp voor de anderen
Die leven met honger en pijn
Om aan wie U niet kennen
Genezing te brengen

Leer mij een zegen te zijn 

Daarna maken we nog dit knutselwerkje. Zoonlief had niet veel zin om te kleuren, dus we maken het van de week nog af! maandag 9 maart 2015

Biddag - Altijd dichtbij

Woensdag vieren we onze jaarlijkse biddag.
Dit jaar denken we, samen met de andere kinderen uit onze gemeente, na over het verhaal van Paulus en Silas in de gevangenis. Paulus en Silas worden vanwege hun geloof in opgepakt en in de gevangenis gegooid, daarom denken we juist ook rondom deze biddag heel speciaal aan de vervolgde christenen.

De HGJB heeft ook dit jaar een gezinsboekje uitgegeven met daarin voor de dagen voor biddag gespreksvragen, opdrachten e.d. Erg mooi om zo samen al toe te leven naar biddag.

Toen ik vandaag wat aan het voorbereiden was, kwam ik onderstaand filmpje van Open Doors tegen. Mooi om (samen!) met je kinderen te kijken en zo samen na te denken over vervolgde christenen.

Ik ben benieuwd of jullie nog een gezinsmoment hebben over/op biddag?!

Lijdenstijd - Create in me a clean heart

We begonnen met een 'object lesson'. (Ik kan even geen goed nl-woord vinden. 'Proefje' dekt de lading niet echt). 
Van een stuk rood foam had ik een hart geknipt. Op dit hart schreven we met stift dingen die de afgelopen week verkeerd waren gegaan. Daarna mocht zoonlief dit hart in een sopje stoppen en het 'wassen'. De stift verdween (hard wrijven..), het hart is weer schoon! Een prachtig voorbeeld om duidelijk te maken hoe Jezus' bloed ons weer rein kan maken!  

                                Heer, uw bloed dat reinigt mij,                               doet mij leven en maakt mij vrij.
                              Heer, uw bloed dat nam mijn plaats
                                        in het offer, dat u bracht.

En u wast mij, witter dan de sneeuw,

dan de sneeuw.
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij
geslacht.

Vervolgens lazen we uit de 'Luister maar' kinderbijbel het verhaal van David en Batseba. In deze bijbel staat heel mooi beschreven hoe Batseba in het paleis komt wonen ('Batseba komt bij David wonen en David zelf doet net alsof hij niets verkeerd heeft gedaan'). En de reactie van David op de profeet Nathan ('Dan zegt hij: 'Ik heb gezondigd. Ik verdien die straf.') En hoe mooi is dan de reactie van Nathan, van God! Ja, David, je hebt gezondigd. Maar ik zie dat je er spijt van hebt, God wil het je vergeven! God vergeeft zijn zonde. Ja, het kindje moet sterven. Zonde en straf zijn met elkaar verbonden. Maar God geeft ook een nieuw kindje, een nieuw begin. 


Samen lezen we daarna nog Psalm 51. De Psalm die David naar aanleiding van deze gebeurtenis heeft geschreven. 


En we verven een hart en schrijven daar de tekst uit Psalm 51 op. 


zondag 1 maart 2015

Lijdenstijd - Jozef ontmoet zijn broers

Vandaag stonden we stil bij het verhaal van Jozef.
Terwijl ik het verhaal voorbereidde vielen de vele overeenkomsten met het lijden van Jezus mij op! Vooral de tekst uit Genesis 45:5, want God heeft mij vóór jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Zo ging Jezus ook voor ons uit, tot behoud van ons eeuwige leven!


Met behulp van playmobilpoppetjes vertellen we het verhaal.


Jozef gaat zijn broers zoeken in het veld. De broers zien hem aankomen en overleggen met elkaar wat ze zullen doen. Kom op, we gooien hem in die put daar!Als Ruben even weg is, komt er een karavaan met slavenkopers aan. Jozef wordt verkocht en gaat naar Egypte. Ondanks alle ellende die hem overkomt, blijft hij trouw aan zijn God. De mensen zien aan Jozef dat hij anders is. Dan droomt de farao. Niemand kan de droom uitleggen, totdat de schenker ineens denkt aan die man in de gevangenis die zijn droom óók uit kon leggen. Jozef wordt gehaald. Hij legt de droom uit en de farao die ziet dat de Geest van God in Jozef is, maakt hem onderkoning.
Na 7 jaar van overvloed zijn de schuren die Jozef heeft laten bouwen tjokvol. De 7 jaren van honger breken aan. Ook in het land Kanaan heerst honger. De broers van Jozef horen dat er in Egypte nog wel koren te koop is en besluiten om op reis te gaan.
Jozef herkent hen direct! (Stel dat jij Jozef bent, zou jij koren verkopen aan hen die je zo hebben behandeld...?) Hij vraagt hen waar ze vandaan komen en beticht hen van spionage. Een van de broers moet in de gevangenis blijven. Als ze de volgende keer terugkomen moeten ze, als bewijs dat ze eerlijke mannen zijn, hun jongste broer meenemen.
Onderweg komen ze erachter dat er behalve koren ook geld in hun zakken zit...
Na verloop van tijd is het koren op en moeten de broers weer naar Egypte, met de kleine Benjamin. Juda belooft vader Jakob om borg te staan voor Benjamin, wat een verschil met zoveel jaar terug... Toen was er geen broer die voor Jozef wilde zorgen!
Eenmaal in Egypte aangekomen moet Jozef huilen van blijdschap dat hij zijn kleine broertje weer ziet. De broers mogen bij Jozef eten. Tot hun grote verbazing worden ze op leeftijd aan de tafel gezet. Benjamin krijgt het volste bord, maar nu zijn de broers niet jaloers.


De broers kopen opnieuw koren en gaan met Simeon naar huis. Al snel komen de soldaten van de onderkoning achter hen aan. De beker van Jozef is gestolen en wordt gevonden in de tas van Benjamin. Nu moet Juda daadwerkelijk borg staan voor zijn broertje, mooi om te lezen! Dan maakt Jozef zich bekend aan zijn broers! Zo mooi, zonder verwijt. Wijzend op God,  Die boven alles staat.


Want God heeft mij vóór jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven.

We maken samen de korenzak van Benjamin met daarin graan (maiskorrels), geld en de beker van Jozef.