woensdag 7 januari 2015

Gebed - Voorbede

De afgelopen week hebben we verschillende keren onze 'gebedshand' erbij gepakt, om zo samen na te denken voor wie we bidden, welke zonden we moeten belijden en waar we God voor willen danken.

Deze zondag denken we samen na hoe we kunnen bidden, waarom we onze ogen dicht doen en onze handen sluiten. Dat staat namelijk niet in de Bijbel... Maar, al tijdens het bidden blijkt dat het wel goed is om ons zo af te sluiten van alle dingen om ons heen en en te richten op God. Maar, je mag ook je handen opheffen, om zo te laten zien dat je dingen van God verwacht. Mozes viel bij de brandende braambos op de grond, omdat God zo heilig is.
We proberen duidelijk te maken dat bidden dus ook een heel heilig moment met God is.

We lezen samen uit 1 Timotheus 2

 1. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, 
 2. voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.
3. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker. 

We pakken de wereldbol erbij en wijzen aan dat er ook landen zijn waar mensen in de gevangenis worden gegooid omdat ze een Bijbel hebben. We vertellen over zendelingen in andere landen, over een bijbelschool, over zieke mensen uit onze gemeente, over ons adoptiekindje. 
We kunnen niet zomaar even op bezoek gaan bij deze mensen en ze vertellen dat we aan hen denken. Maar, we kunnen wel voor deze mensen bidden. En juist als je bidt, voel je ze heel dichtbij. Dan voel je dat je van deze mensen houdt! 
Om het allemaal wat concreter te maken had ik wat nieuwsbrieven en een filmpje van de MAF opgezocht. 

Samen maken we 7 kaarten/tekeningen, we schrijven er een bijbeltekst op en stoppen ze in een enveloppe. 

Deze week bidden we na het eten heel concreet voor een van gebedspunten die in de enveloppen zitten. Daarna stoppen we de kaart in de brievenbus (tegenover ons huis, dus het kan niet mis gaan :)). 

Nu, halverwege de week, merk ik hoe mooi het is om samen even stil te staan bij onze broeders en zusters waar dan ook in de wereld. 


Verbonden in Christus, verbonden door het gebed! 
Tip: http://post-evangelisch.typepad.com/creatiefgebed/ 


3 opmerkingen :

Leuk dat je een reactie achterlaat!