zaterdag 27 december 2014

Vredevorst

Op de laatste adventszondag van dit jaar denken we na over de naam 'Vredevorst'. Een prachtige naam, een prachtig moment om aan onze zoon uit te leggen dat Jezus als Koning zal heersen over deze aarde.

Op de vloer had ik met masking tape twee vakken gemaakt. Boven het ene vak een afbeelding van een konijn, boven het andere vak een afbeelding van een tijger.
Uit een zakje haal ik vervolgens verschillende dieren/plaatjes van dieren  die in de vakken moeten komen. De tamme dieren bij het konijn, de wilde dieren bij de tijger.

Daarna lezen we uit Jesaja 11 vers 6 tot 9. Terwijl ik de dieren noem, mag Manoah deze uit het vak halen en bij elkaar zetten.

Een wolf zal bij een lam verblijven,
een luipaard bij een geitenbok neerliggen,
een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn,
een kleine jongen zal ze drijven.
Koe en berin zullen samen weiden, 
hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. 
Een leeuw zal stro eten als het rund. 
Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder,
en in het nest van een gifslang
zal een peuter zijn hand steken. 
Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg,
want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.  Samen luisteren we naar dit lied en praten na over de geweldige belofte die in de bijbel staat! Stel je voor, Jezus zal heersen als Koning vanuit Jeruzalem! 

Samen knutselen we daarna een collage met plaatjes van dieren, de 'V' van Vredevorst en een kroon waarop we een tekst schrijven.

Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, 
en God, de Heere, zal Hem de troon van zijn vader David geven. 
Lukas 1: 32
  

1 opmerking :

Leuk dat je een reactie achterlaat!